Dr. Nykoly práce je uměním.

Zdroj: Osobní hodnocení