Klinika Elizabeth Beauty Clinic

Elizabeth Beauty Clinic - dermatologie a estetická medicína
Klinika Elizabeth Beauty Clinic je soukromým zdravotnickým zařízením, které spojuje vysoce odbornou dermatologickou péči s vřelostí osobního přístupu. Naše služby opíráme o čtyři hlavní pilíře:

Součástí našeho konceptu je celostní medicína – zdraví ovlivňující vzhled na jedné straně, sebevědomí a spokojenost jako základ pro celkovou rovnováhu na straně druhé.

Naši péči stavíme na individuálnosti každého pacienta. Nemáme jeden recept pro všechny, ale vytváříme pro každého jeho vlastní koncept pro zdraví a krásu tak, aby dlouhodobě fungoval.

V portfoliu služeb kliniky Elizabeth Beauty Clinic najdete zákroky, které jsou prováděny moderními certifikovanými lékařskými přístroji zajišťujícími komfort při ošetření a maximální efekt.

O tom, jaké cíle si klademe a čím si myslíme, že jsme v Elizabeth Beauty Clinic výjimeční, se dočtete v interview “Děláme z žen královny a z mužů krále”.

Jak se k nám dostanete si přečtěte na stránce s kontakty. Termín si můžete domluvit tamtéž anebo přes telefon či formulář, které najdete v dolní části stránky.

Těšíme se na Vás!

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, M.D., PhD.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková (Adenubiová), M.D., PhD. je zkušenou specialistkou v oboru estetické medicíny, dermatologie, anti-aging a trichologie.

Studium medicíny na UK Karlově, v německém Tübingenu a praxe na známých klinikách v Čechách (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Brandeis clinic), ve Velké Británii, Německu a Ghaně ji umožnilo získat cenné bohaté zkušenosti, pro které ji vyhledávají pacienti z Čech i ze zahraničí.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, M.D., PhD. je členkou odborných společností:

  • Česká lékařská komora
  • Česká dermatologická společnost JEP
  • Společnost korektivní a estetické dermatologie
  • Česká dermatovenerologická společnost
  • Česká akademie dermatovenerologie
  • European Academy of Dermatovenerology

a školitelkou vybraných renomovaných estetických značek.

MUDr. Elizabeth Adenubiová Pavlíčková, PhD

Náš tým

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, PhD.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, PhD.

Vedoucí dermatoložka, tricholožka

Nicola Haklová

Kosmetička a estetická specialistka

Mgr. Eva Šámalová

Hlavní sestra

Mgr. Alena Morovicsová

Manažerka

Odbornost a profesionalita

Naše lékařky jsou členkami četných odborných společností a účastní se pravidelných školení a seminářů. Samy jsou dokonce školitelkami pro metody v oblasti estetické medicíny a dermatologie.

Rádi Vás u nás uvidíme!