Klinika Elizabeth Beauty Clinic

Elizabeth Beauty Clinic - dermatologie a estetická medicína
Klinika Elizabeth Beauty Clinic je soukromým zdravotnickým zařízením, které spojuje vysoce odbornou dermatologickou péči s vřelostí osobního přístupu. Naše služby opíráme o čtyři hlavní pilíře:

Součástí našeho konceptu je celostní medicína – zdraví ovlivňující vzhled na jedné straně, sebevědomí a spokojenost jako základ pro celkovou rovnováhu na straně druhé.

Naši péči stavíme na individuálnosti každého pacienta. Nemáme jeden recept pro všechny, ale vytváříme pro každého jeho vlastní koncept pro zdraví a krásu tak, aby dlouhodobě fungoval.

V portfoliu služeb kliniky Elizabeth Beauty Clinic najdete zákroky, které jsou prováděny moderními certifikovanými lékařskými přístroji zajišťujícími komfort při ošetření a maximální efekt.

O tom, jaké cíle si klademe a čím si myslíme, že jsme v Elizabeth Beauty Clinic výjimeční, se dočtete v interview „Děláme z žen královny a z mužů krále“.

Jak se k nám dostanete si přečtěte na stránce s kontakty. Termín si můžete domluvit tamtéž anebo přes telefon či formulář, které najdete v dolní části stránky.

Těšíme se na Vás!

Elizabeth Beauty Concept tým

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, M.D., PhD.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková (Adenubiová), M.D., PhD. je zkušenou specialistkou v oboru estetické medicíny, dermatologie, anti-aging a trichologie.

Studium medicíny na UK Karlově, v německém Tübingenu a praxe na známých klinikách v Čechách (Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Brandeis clinic), ve Velké Británii, Německu a Ghaně ji umožnilo získat cenné bohaté zkušenosti, pro které ji vyhledávají pacienti z Čech i ze zahraničí.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, M.D., PhD. je členkou odborných společností:

  • Česká lékařská komora
  • Česká dermatologická společnost JEP
  • Společnost korektivní a estetické dermatologie
  • Česká dermatovenerologická společnost
  • Česká akademie dermatovenerologie
  • European Academy of Dermatovenerology

a školitelkou vybraných renomovaných estetických značek.

MUDr. Elizabeth Adenubiová Pavlíčková, PhD

Náš tým

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, PhD.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, PhD.

Vedoucí dermatoložka, tricholožka

MUDr. Nikola Vološčuková

Dermatoložka, tricholožka

Mgr. Eva Šámalová

Vrchní sestra

Petra Biniová

Back office, estetická specialistka

Odbornost a profesionalita

Naše lékařky jsou členkami četných odborných společností a účastní se pravidelných školení a seminářů. Samy jsou dokonce školitelkami pro metody v oblasti estetické medicíny a dermatologie.

Rádi Vás u nás uvidíme!