Ochrana osobních údajů

MUDr. Elizabeth Adenubiová Pavlíčková

Vítáme Vás na stránkách elizabethclinic.cz, které provozuje:

Elizabeth Beauty Concept s.r.o
Černochova 1291/2
Praha 5, 15800
IČO: 10825720

(dále jen „Správce“)

Těší nás Váš zájem a vážíme si Vaší důvěry.

 

V rámci našich služeb pečlivě dbáme o ochranu Vašich osobních údajů, práv, stejně jako o Vaše právo na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Zacházení s Vašimi osobními údaji u nás probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)

 

Získávání a užití osobních údajů

Jako správce osobních údajů zpracováváme prostřednictvím těchto webových stránek Vaše následující údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IP adresu, soubory cookies, Vaši poznámku v kontaktním formuláři (dále jen „Osobní údaje“).

Prohlašujeme, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují subjekty, které pro Správce zajišťují činnosti související s činností Správce. Osobní údaje poskytujeme v minimálním rozsahu, který je nutný pro zajištění zdravotní péče, ochrany zdraví a souvisejících činností.

 

Komu jsou Vaše osobní údaje poskytovány

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Zdravotnická zařízení, zdravotnické registry, státní organizace, které vstupují do procesu evidence, léčby, kontroly a kontaktu s pacientem;
 • Osoby a společnosti, které pro nás zajištují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • Osoby, které pro nás zajišťují účetní a ekonomické služby;
 • Poskytovatelé komunikačních a poštovních služeb, včetně elektronických komunikací;
 • Marketingové agentury za účelem prezentace a cílených nabídek našich služeb a produktů;
 • Provozovatelé reklamních systémů a technických řešení, které nám umožňuje zobrazovat Vám pouze relevantní reklamu a nabídky;
 • Poskytovatelé řešení pro zasílání obchodních sdělení;
 • Poskytovatelé softwaru/IT.

 

Souhlas s užitím osobních údajů při registrace k odběru Newsletteru

Při registraci k odběru newsletteru zpracováváme tyto údaje:

 • emailovou adresu
 • IP adresu

Emailovou adresu zpracováváme po dobu 3 let od udělení Vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat na adrese info@beautyconcept.cz nebo dohlášením z newsletteru v zaslaném obchodním sdělení.

Příjemci osobních údajů za účelem distribuce Newsletterů

V rámci komunikace obchodních sdělení, novinek a zajímavostí prostřednictvím Newsletteru mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

 • Zaměstnancům Správce v rámci výkonu jejich pracovních povinností;
 • Dodavateli PR a marketingových služeb Správce;
 • Dodavatelů IT a hostingových služeb Správce;
 • Poskytovatelům marketingové platformy MailChimp, společnosti The Rocket Science Group Llc, GA 30308.

Aktuální seznam zpracovatelů Vám Správce poskytne na vyžádaní a bez zbytečného odkladu prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

Za účelem využívání služeb platformy MailChimp předává Správce Vaše osobní údaje do zahraničí, a to konkrétně do USA. Provozovatel platformy MailChimp, společnost The Rocket Science Group Llc je společností certifikovanou v rámci programu Evropské Komise EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Framework, který zajišťuje dostatečnou úroveň zabezpečení Vašich osobních údajů při jejich předávání do USA. Aktuální seznam společností zahrnutých v tomto programu je dostupný na internetových stránkách www.privacyshield.gov.

O pravidlech používání cookies se dočtete podrobně zde.

Doba uložení osobních údajů

V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění právní povinnosti je doba uložení osobních údajů (doba zpracování) stanovena příslušným právním předpisem. V případě zpracování, které probíhá z titulu plnění smlouvy, je doba zpracování dána minimálně dobou trvání smluvního vztahu či dobou nutnou k zajištění veškerých práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu.
Po skončení doby oprávněného zpracování Správce přestává příslušné osobní údaje zpracovávat a zajistí jejich likvidaci v souladu s relevantními právními předpisy.

 

Práva týkající se ochrany osobních údajů

V souladu s ustanovením článku 12 – 22 Nařízení mohou subjekty uplatnit svá práva. Jednotlivá práva subjektů se uplatňují písemnou žádostí adresovanou Správci, na kterou je organizace povinna zareagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Ve výjimečných případech je organizace oprávněna lhůtu pro vyřízení žádost prodloužit nejvýše o dva měsíce.

V souladu s uvedenými ustanoveními máte právo uplatnit tato práva

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení) – osoby mohou požadovat informace o tom, jaké údaje o nich Správce zpracovává;
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 Nařízení) – osoby mají právo požádat o opravu neúplných či nesprávných osobních údajů, které se jich týkají;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 a 19 Nařízení) – pokud má osoba za to, že by mělo dojít k omezení zpracování jejích osobních údajů, zejména z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů probíhá ze strany Správce v rozporu se zákonem;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 Nařízení) – v případech zpracování osobních údajů prováděného na základě právního titulu oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) mají osoby právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 Nařízení) – v případě, že má osoba za to, že zpracování osobních údajů týkajících se jeho osoby není oprávněné, může požádat o výmaz osobních údajů, které jsou dle jeho názoru zpracovávány v rozporu s Nařízením (vyjma případů, kdy se jedná o zpracování z titulu plnění právní povinnosti);
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 Nařízení) – osobní údaje osob zpracovávané automatizovaně na základě jejich souhlasu či na základě právního titulu plnění smlouvy mohou být na žádost subjektu údajů přeneseny jinému Správci.

S uplatněním všech svých práv se můžete obracet přímo na Správce, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@beautyconcept.cz. Pokud máte za to, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, přičemž není omezeno ani vaše právo na soudní ochranu.

 

Zabezpečená komunikace při zpracování

SSL-certifikát
Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku vedle adresy v horní liště vašeho prohlížeče.

reCAPTCHA Google Inc.
Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu:  https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/